Moksleiviai ir mokslo populiarinimas


Mokslo populiarinimo poreikio analizės studijoje (2007) yra teigiama, kad labiausiai prie mokslo populiarinimo Lietuvoje prisideda nepelno siekiančios organizacijos bei pavieniai entuziastai. Didžiąją dalį nepelno siekiančių organizacijų narių sudaro studentai, nors mokslo populiarinimo tradicija turėtų būti ugdoma nuo pat mažumės. Moksleiviams yra daug sudėtingiau burtis į organizacijas ir siūlyti savo idėjas mokslo populiarinimui bei adaptuoti savo sugalvotus mokslo populiarinimo metodus. Dėl šios priežasties buvo surengtas renginių ciklas, kurio metu moksleiviai kūrė rekomendacijas mokslo populiarinimui bei naujus mokslo populiarinimo būdus, artimiau susipažino su NVO atstovais bei juos supažindino su savo lūkesčiais.