Moksleivių mokslinės stažuotės


Nuo 2007 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga organizuoja moksleivių stažuotes Lietuvos mokslo centruose. Stažuočių metu moksleiviai prisijungia prie Lietuvos mokslo centruose vykdomų tyrimų, konsultuojasi su mokslininkais jiems aktualiomis temomis.