Moksleiviai ir mokslo populiarinimas 2009


Pagrindinis projekto tikslas - siekti, kad moksleiviai aktyviau prisidėtų prie mokslo populiarinimo, suprastų mokslo populiarinimo svarbą visuomenei, patys populiarintų mokslą ir skatintų tai daryti savo bendruomenių narius, užmegztų glaudesnius ryšius su mokslo ir technologijų populiarinimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų, mokslą populiarinančių NVO, mokslininkų bei mokytojų atstovais.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo surengti du seminarai ir viena baigiamoji konferencija.

Pirmasis seminaras įvyko lapkričio mėnesio 14-15 dienomis Molėtų astronominėje observatorijoje. Jo metu moksleiviams apie mokslo populiarinimo situaciją Lietuvoje ir pasaulyje papasakojo VšĮ „Socialinių inovacijų institutas" direktorė Ingrida Gečienė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos nariai Jurgis Pralgauskis ir Tomas Žalandauskas.

Į antrąjį seminarą, įvykusį gruodžio mėnesio 12-13 dienomis, kartu su moksleiviais kurti rekomendacijų buvo pakviesti Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacijos, besikuriančios draugijos „Mokslas ir menas", Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Studentų mokslinės draugijos, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Aliumnio draugijos ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Baigiamosios konferencijos metu, gruodžio mėnesio 14 dieną, ŠMM Švietimo aprūpinimo centro konferencijų salėje moksleiviai pristatė savo rekomendacijas įvairių mokslą populiarinančių grupių atstovams.